GEBRUIK

ARBO

INVLOEDEN

Obstakels maaien is een terugkerend patroon. In een relatief korte tijd moet veel openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom gemaaid te worden. In het algemeen wordt daarbij steeds meer op wenselijke milieu aspecten ingezet. Te denken valt aan gras laten liggen, minder frequent maaien, zonder beschadiging rondom bomen maaien etc. Bij elkaar dient als beleving voor de maatschappij en de natuur de beste balans bereikt te worden. Daar waar bijvoorbeeld hoge verkeersveiligheid nodig is, vaker maaien en daar waar dat niet zo is, minder maaien. Juist het gebruik van nieuwe technologie en praktijk inzichten bieden nu oplossingen die voor alle partijen positief uitwerken. Daarbij wordt door de mechanische benadering het niveau van de beeldkwaliteit naar een hoger level getild.

De SIEMO obstakelmaaier maakt een einde aan de zware arbeids omstandigheden waarmee het bijmaaien gepaard gaat. Tijdens het bosmaaien draagt de werknemer alle voorkomende persoonlijke beschermings middelen. U moet dan denken aan helmen, handschoenen, gehoorbeschermers, oogbeschermers, geluidsoverlast, trilling overlast, zwaar tillen, vervelende draaibewegingen, de weersomstandigheden etc. De Arbodiensten zijn helder over het maaien met bosmaaiers. Er zijn zoveel factoren die naast de fysieke belasting, zoals verkeersveiligheid, ervoor zorgen dat een innovatie zoals de #obstakelmaaier met open armen door alle betrokken partijen in de markt wordt verwelkomd. Het handmatig bijmaaien kan hoegenaamd verbannen worden en het mechanisch bijmaaien van obstakels sluit aan bij de gemaakte branche afspraken en verdient de nieuwe maatstaf te worden.

Al degenen die de SIEMO obstakelmaaier hebben zien werken, geven aan dat hij doet wat ervan verwacht wordt en dat de aanschaf van deze #obstakelmaaier een logische (niet te vermijden) stap is. De veranderingen werken positief door op de werkomgeving, de persoonlijke veiligheid en het indammen van handmatig gebruik van bosmaaiers. Het geboden rendement op werk biedt aan de bedrijven die ermee werken een niet te onderschatten concurrentie/calculatie voordeel. Insteek is dat de bedrijven die met de SIEMO obstakelmaaier gaan werken, het voordeel ervaren om lager voor openbare maaiwerken in te kunnen schrijven, of om de marge te verhogen.